ימי זכרון ואירועים

Italy and Italian Jews in the Colonial Territories During WWII

כנס הצדעה לניצולי מחנה ג'אדו, יוני 2016