עדויות

"בג'אדו ציפור לא עברה... המצב היה קטסטרופלי. רעב, טיפוס, וכינים בגודל גרעין חיטה, שמי שקיבל אותם תוך שלושה ימים מת".
אפרים סעדון
ניצול מחנה הריכוז ג'אדו בלוב
"היו זורקים את האנשים אחד על השני, מי שימות - ימות, מי שיחיה יחיה... אלוהים נתן את כל הרעב שם... את יודעת מה זה? זה אוויר . שבן אדם יכול לאכול אחד את השני."
רומנו (ברדה) בובה
ניצולת מחנה הריכוז ג'אדו בלוב

ג'אדו מחנה מוות

מאת מאיר אל סייג, ניצול מחנה הריכוז