על שואת יהודי לוב

"אני מרשה לך להחיל את חוקי הגזע על יהודי לוב, בהזכירי לך שהיהודים נראים כמתים אך אינם מתים לחלוטין לעולם"
מוסוליני, מכתב לאיטלו בלבו, מושל לוב
23.1.1939

עדות אישית/בנימין דורון

בחודש אפריל 1941 נכנס הצבא הגרמני  בפיקודו של רומל לעיר בנגאזי שבלוב על מנת להילחם בצבא הבריטי שעמד בדרכו מלכבוש את מצרים.  מתאריך זה החל ביתר שאת מסע  התלאות של יהודי לוב אשר הגיע לשיאו  בחודש אפריל 1942 כששלושת אלפים  מיהודי העיר בנגאזי נשלחו למחנות  הסגר, בעיקר למחנה ג‘אדו הממוקם  ברמה המדברית דרומית מערבית  לטריפולי וזאת, לקראת העברתם למחנות ההשמדה באירופה. ובנוסף, מעל ל-800 יהודים לוביים הועברו לאיטליה וחלקם נתפסו ע‘“י  הגרמנים והועברו למחנות ריכוז באירופה ובהם מחנה ברגן-בלזן. 

המשך קריאה

בתקופת המלחמה בלוב מאות מיהודי טריפולי חוייבו לעבוד בעבודות כפיה במרחבי לוב. נסיגתם המבוהלת של הגרמנים (פעם שניה) מהעיר בנגאזי מנעה בדרך נס את עקירתם של כ- 300 יהודים שנותרו בעיר, עם כיבושה מחדש של קירינאיקה ע‘“י הצבא הגרמני שארית היהודים שנותרו בעיר בנגאזי ברחו לכפרים הערביים מחשש שיתפסו ע“י הגרמנים וישלחו למחנות ההסגר כקודמיהם.

בעקבות מיגורו של הצבא הגרמני ע“‘י הצבא הבריטי בלוב העקורים החלו לשוב למקומותיהם והאחרונים שבהם חזרו לבתיהם בחודש אוקטובר 1943 בהותירם 562 נפשות שמצאו את מותם בעת שהיית העקורים במחנות ההסגר.

לאחר הקמת מדינת ישראל 95% מיהודי לוב עלו לישראל. בעת הדיונים על חתימת הסכם השילומים עם גרמניה בשנות ה -50 פנתה משלחת של התאחדות יהודי לוב אשר כללה: את יו “ר ההתאחדות מר אביגדור רקח ז‘ל, יוסף דואני ז"ל ובנימין דורון (דעדוש) בתביעה מיו‘ר ההסתדרות הציונית דר נחום גולדמן לכלול את יהודי לוב במסגרת השילומים מגרמניה.

יו"ר ההסתדרות הציונית דר נחום גולדמן ז‘ל שאל בתמיהה: מה לכם ולתביעת שילומים מגרמניה? חברנו אביגידור רקח ז‘ ל תיאר בפרוטרוט והסביר את התלאות אשר עברו על יהודי לוב בעת הכיבוש הגרמני והשיחה הסתיימה בהערה מזלזלת של יו“‘ר ההסתדרות הציונית: אתם מבקשים לעלות על העגלה של השואה?? אתם מטפסים על עצים.

לאחר הדחיה המביישת פנתה המשלחת לשר החוץ דאז משה שרת ז“ל (שרתוק) והזכירה לו את ביקורו בעיר בנגאזי כשבא לבקר את חיילי הבריגדה היהודית שחנו בלוב והתקבל בכבוד רב ע“‘י הקהילה ושמע מקרוב ובפרוטרוט את התלאות שעברו בתקופת הכיבוש הגרמני. שר החוץ ענה: ”נגמור עם יהודי אירופה ולאחר מכן נטפל ביהודים מארצות ערב,“ כל הסברנו שאנו מבקשים להתייחס בתביעת השילומים ליהודי לוב בלבד אשר סבלו הלכה למעשה מהכיבוש הגרמני עלו בתוהו.

משכלו כל הקיצים יו“‘ר התאחדות עולי לוב מר אביגדור רקח ז“ל פנה ישירות לקנצלר גרמניה ד“ר אדנאור בבקשה לאשר שילומים ליהודי לוב. בתשובתו אישר הקנצלר הגרמני שיהודי לוב זכאים לשילומים וקבע במכתבו כי יש להפנות את הבקשות של יהודי לוב לסוכנות ”אורו“ אשר באותם ימים פעלה בארץ כסוכנות מייצגת של ממשלת גרמניה. עם קבלת האישור הנכסף שליחי התאחדות יהודי לוב פקדו את מחנות העולים בכדי לאתר את יוצאי לוב ולתת להם טפסי הרשמה ובקשה לשילומים. הטפסים הוגשו לסוכנות ”אורו“ כפי שנקבע ע‘“י הקנצלר וממשלת גרמניה החלה לשלם הלכה למעשה שילומים ליהודים מלוב החל משנת 1957. למרבה הצער, סוכנות ”אורו“ נסגרה והטיפול בתביעות השילומים הועברו למשרד האוצר של מדינת ישראל.

מכאן, החל נתיב הייסורים של יהודי לוב כשפקידי משרד האוצר התעלמו חד משמעית מקביעתו של קנצלר גרמניה שיהודי לוב זכאים לשילומים, קביעה זו היא קביעה ייחודית וחד משמעית ולפי מיטב ידיעתי אין לה אח ורע לגבי מקומות אחרים בעולם. פקידי האוצר של מדינת ישראל עושים ככל יכולתם בהערמת קשיים בפרשנויות מגוחכות ובאמתלות שונות להמעיט ככל האפשר באישור שילומים מגרמניה ליהודים מלוב. הקנצלר וממשלתו הכירו ביהודי לוב כנפגעי השואה והעניקו שילומים ורנטות ליהודים מלוב החל משנת 1957, ואילו פקידי האוצר של מדינת ישראל ממשיכים למנוע משאר הזכאים את כספי השילומים.

מאת בנימין דורון דעדוש כתבה זו מוקדשת לחבריי הטובים בני עירי בנימין ג‘נאח ודוד דנה שהלכו לעולמם ולא זכו, שניהם היו בג‘אדו. תודות למר יעקב חג‘ג‘ לילוף ממכון לתרבות ומחקר אשר סייע לי במתן נתונים לכתבה זו. נ.ב: דבר הפגישה עם ד“ר‘ נחום גולדמן פורסם בזמנו גם בעיתונים: עיתון דבר – בתאריך6.4.81 עיתון הארץ – בתאריך6.4.81 עיתון מעריב – בתאריך22.4.81

(מתוך לבלוב 2, עורך נחום (נחצ'ה) גלבוע)

גלויה עם דיוקנאות היטלר ומוסליני. תחת הכיבוש הפשיסטי, "חוקי הגזע" חלו גם על יהודי לוב
גלויה עם דיוקנאות היטלר ומוסליני. תחת הכיבוש הפשיסטי, "חוקי הגזע" חלו גם על יהודי לוב
חיילים ארצישראליים (יהודים שהתגייסו לצבא הבריטי) מצביעים על צלבי קרס חקוקים בקיר. "בעוברינו בטריפוליטניה דרך מחנה ששימש את הגרמנים נהניתי למחוק את הכתובת שהשאירו אחריהם" (יעקב גזית, לוב 1943)
חיילים ארצישראליים (יהודים שהתגייסו לצבא הבריטי) מצביעים על צלבי קרס חקוקים בקיר. "בעוברינו בטריפוליטניה דרך מחנה ששימש את הגרמנים נהניתי למחוק את הכתובת שהשאירו אחריהם" (יעקב גזית, לוב 1943)
מחנה הריכוז ג'אדו בלוב בו נספו 572 יהודים עקב תנאי התברואה הגרועים ומגפות שפרצו במחנה
מחנה הריכוז ג'אדו בלוב בו נספו 572 יהודים עקב תנאי התברואה הגרועים ומגפות שפרצו במחנה
יהודים מלוב ניצולי ברגן בלזן בשובם לטריפולי עם תום המלחמה. (שני משמאל ניסן לביא, שלישי מימין ציון לביא) אוגוסט -ספטמבר 1945
יהודים מלוב ניצולי ברגן בלזן בשובם לטריפולי עם תום המלחמה. (שני משמאל ניסן לביא, שלישי מימין ציון לביא) אוגוסט -ספטמבר 1945
מסמך ועידת ואנזה - יהודי לוב כלולים ברשימות "הפתרון הסופי"
בוועידת ואנזה התקבלה ההחלטה על אופן ביצוע הפתרון הסופי - התוכנית להשמדת יהודי אירופה, תוך תיאום בין כל זרועות הממשל הנאצי. במסמך (20 ינואר 1942)מפורטים סך היהודים בכל מדינה ומדינה. יהודי לוב כלולים ביהודי איטליה.

בשלהי מלחמת העולם השניה הגיעו ללוב חיילים יהודים ארצישראליים שהתגייסו לצבא הבריטי. פלוגת מחלקי המים (פלוגה 148) תרמה רבות בשיקום הקהילה היהודית בלוב מזוועות המלחמה, בחידוש מערכת החינוך העברי והפעילות הציונית, בהברחת צעירים לא"י ובהגשת עזרה בפרעות נובמבר 1945.

נקודת מפנה – המפגש עם החיילים הארצישראליים
חיילים ארצישראליים מתפללים במהלך המלחמה בלוב
חיילים ארצישראליים מתפללים במהלך המלחמה בלוב
חיילים ארצישראליים מלמדים בערי השדה של קירנייקה
חיילים ארצישראליים מלמדים בערי השדה של קירנייקה
קבלת הפנים הנלהבת של יהודי טריפולי לחיילים הארצישראליים
קבלת הפנים הנלהבת של יהודי טריפולי לחיילים הארצישראליים
"לכשהופעתי ברחוב היהודים הקיפוני המוני אנשים. יהודים הבחינו על המכונית במגן דוד, נתרגשו ורצו לנשק ממש את ידי. זקן אחד תקע לי את ידו ואמר, כשהוא גוחן אלי: 'ברוך שחלק מכבודו לבשר ודם'! 'ברוך הבא מציון'!"
מתוך מכתבו של החייל הארצישראלי משה מוסינזון לבתו, לימים הסופרת דבורה עומר
("מכתבים מן המדבר", הוצאת הקיבוץ המאוחד)

הללויה עם נברא- פיוט שנכתב ב-1943, עם השחרור ממחנה הריכוז ג'אדו

לקריאה נוספת על שואת יהודי לוב

עדויות וסיפורי חיים

יהודי דנמרק כן ויהודי לוב לא?

שותפות גורל בברגן בלזן